Studium przypadku: Pilne dostarczenie wyrobów farmaceutycznych z Francji do Rosji w warunkach deficytu dostępnych pojazdów

Transport wyrobów farmaceutycznych zazwyczaj wymaga ścisłego przestrzegania temperatury. W przypadku organizacji dostaw tego rodzaju towarów do krajów EUG z bliskich rejonów Europy, poszukiwanie dostępnych pojazdów chłodniczych zazwyczaj nie sprawia problemu. Natomiast jeśli chodzi o dostawy z dalszych rejonów Unii Europejskiej, to poszukiwania chłodni na tych kierunkach zawsze wiążą się z trudnościami, szczególnie na tle wzrostów rynkowych.

Przypadek z praktyki: na kilka dni przed świętami majowymi do Grupy TELS zgłosił się Klient ze zleceniem terminowej dostawy wyrobów farmaceutycznych z „dalekiej” Francji do Rosji. Do tamtej pory nikt z przewoźników nie mógł zaoferować mu bezpośrednich połączeń. Kontakt specjalistów TELS ze swoimi podwykonawcami nie przyniósł spodziewanych wyników: wolnych pojazdów na tej linii nie ma, w związku z czym nie ma mowy o szybkiej dostawie.

Jak skutecznie rozwiązać ten problem na dłuższą metę? Formułujemy zadanie! 

Zadanie: Należy zorganizować niezawodną dostawę wyrobów farmaceutycznych z dalszych rejonów Francji do Rosji z uwzględnieniem poniższych warunków: 

  • towar wymaga ścisłego przestrzegania temperatury przewozu;
  • kierunek transportu cechuje się stabilnym deficytem możliwości przewozowych; 
  • w niektórych przypadkach powstaje potrzeba pilnej dostawy towaru lub surowców do produkcji.

Pomysł na alternatywny schemat dostawy oraz jego realizacja

W sytuacji deficytu pojazdów bezpośrednio z „dalekiej” Francji do Rosji, specjaliści Grupy TELS opracowali alternatywny schemat dostawy.

Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich warunków i możliwości, Klientowi został zaproponowany schemat dostawy z przeładunkiem towaru na terenie UE. Specjaliści Grupy TELS przedstawili przekonujące argumenty na to, że zapewnią przestrzeganie temperatury na wszystkich etapach dostawy, jak również że zostaną przedstawione obiektywne dowody na to. 

Nowy schemat dostawy składał się z kilku etapów:

Etap 1. Transport towaru z Francji do miejsca przeładunku w Polsce.

Miejsce przeładunku zostało wybrane w Polsce z poniższych względów: 

a) na rynku istnieje wystarczająco dużo możliwości przewozowych na liniach Francja-Polska oraz Polska-Rosja umożliwiających zorganizowanie niezawodnie funkcjonującego łańcucha dostaw zgodnie z nowym schematem; 

b) Grupa TELS aktywnie współpracuje z polskimi podmiotami infrastruktury magazynowej, w związku z czym istnieje możliwość zorganizowania przeładunku w warunkach temperatury kontrolowanej. 

Etap 2. Przeładunek na kolejny pojazd w warunkach temperatury kontrolowanej.

Utrzymanie temperatury towaru podczas przeładunku odbywa się w następujący sposób:  

• przed przybyciem pierwszego samochodu na miejsce przeładunku, drugi pojazd z naczepą chłodniczą już tam czeka  z uruchomionym agregatem chłodniczym, zapewniającym utrzymanie temperatury; 

• oba samochody wjeżdżają na zamknięty magazyn z temperaturą kontrolowaną, gdzie również odpowiednio wcześniej została ustawiona wymagana temperatura;

• przeładunek odbywa się bezpośrednio z samochodu na samochód.

W praktyce działalności spedycyjnej często stosowane jest rozwiązanie, kiedy w celu dokonania przeładunku dwie chłodnie ustawiają się tyłem do siebie, a następnie 4-5 osób szybko przeładowują towar z jednego auta na drugie. Jednak w przypadku, kiedy temperatura otoczenia znacząco różni się od temperatury wewnątrz naczep, istnieje ryzyko, że w pobliżu otwartych tylnych drzwi przestrzeni ładunkowych temperatura może mocno wzrosnąć lub spaść w porównaniu do wymaganej. 

Natomiast podczas przeładunku na magazynie ze zbliżoną temperaturą, istotnych wahań  temperatury w naczepach nie następuje. Temperatura jest cały czas monitorowana i jej utrzymanie może zostać udowodnione za pomocą wydruków z czujników zainstalowanych przy drzwiach. 

Etap 3. Dostawa towaru Klientowi. 

W celu dokonania odprawy celnej oraz wprowadzenia towaru do sprzedaży, należy przedstawić dowody na to, że temperatura towaru przez cały czas była utrzymywana na wymaganym poziomie, począwszy od jego przechowywania na magazynie dostawcy aż do chwili dostarczenia do miejsca docelowego. 

Podobnie jak w przypadku dostawy bezpośredniej, tak również w przypadku realizacji alternatywnego schematu dostaw, Klient otrzymuje towar z wydrukami z czujników temperatury, które potwierdzają ciągłość przestrzegania temperatury.  

Wynik opracowania i zastosowania schematu logistycznego

Zastosowanie alternatywnego schematu przewozu stworzyło dla firmy Klienta szereg nowych możliwości i korzyści: 

  • powstał niezawodny schemat dostaw wyrobów farmaceutycznych z dalszych rejonów Francji do Rosji w warunkach wysokiego deficytu możliwości przewozowych;
  • opracowana została technologia ciągłego utrzymywania temperatury w trakcie realizacji schematu dostaw z przeładunkiem towaru podczas przewozu;
  • wzmocniona została przewaga konkurencyjną firmy jako niezawodnego dostawcy, będącego w stanie zrealizować szybka dostawę wyrobów farmaceutycznych z Europy na rynek EUG w każdych warunkach.

Artykuł został przygotowany przez specjalistów Grupy TELS  

IMG_08025.jpg