Studium przypadku Project Cargo: obiekty o długości 33 m i wadze 104 t z Polski do Białorusi przez Ukrainę

Project Cargo oznacza dostawy skomplikowanych ładunków, takich jak linie produkcyjne, duże partie sprzętu, fabryki itp., jak również przewozy wielkogabarytowych i ciężkich ładunków, wymagające dogłębnego zbadania trasy, oraz zakładające możliwość ingerencji w infrastrukturę drogową.

W przypadku takich transportów podstawową rzeczą jest szczegółowe opracowanie wielu tematów: wybranie najlepszej trasy i sposobu dostawy, opracowanie schematu załadunku i mocowania, sporządzenie dokumentów przewozowych itp.

Specjaliści Grupy TELS zdobyli ogromne doświadczenie w zakresie różnych projektów logistycznych. Poniżej przedstawiamy studium przypadku jednej z takich dostaw.

ZADANIE

Do Działu Project Cargo Grupy TELS wpłynęło zapytanie od jednej z białoruskich rafinerii na dostawę z Polski trzech zbiorników do przechowywania ciekłego azotu.

Wymiary obiektów wynosiły: 33 m długości, 3,17 m szerokości, 4,15 m wysokości. Waga jednego zbiornika – 104 tony.

Емкость для азота.PNG.jpg

Etap 1. Weryfikacja trasy (survey)

Ivanova-200x300.jpg

„Dość często w wyniku weryfikacji okazuje się, że najkrótsze trasy kompletnie nie nadają się do transportu ładunków ponadgabarytowych i ciężkich. Nawet jeśli z jakiejś trasy już korzystaliśmy wcześniej i wydaje nam się, że dokładnie znamy jej szczegóły, należy i tak wszystko sprawdzić jeszcze raz bezpośrednio przed kolejną dostawą.

W przypadku tej dostawy po dokładnej weryfikacji trasy (survey) wyszło na jaw, że wszystkie 3 (!)wstępnie kwalifikujące się trasy bezpośrednie z Polski na Białoruś zostały wykluczone jedna po drugiej – na tamtą chwilę były na nich prowadzone remonty drogowe”.

Kierownik Działu Project Cargo Grupy TELS Julia Iwanowa.

Tylko czwarta opcja, polegająca na tranzycie przez Ukrainę, nadawała się do wykonania dostawy.

Etap 2. Uzyskiwanie zezwoleń na transport

Przed wysłaniem ładunku w trasę, należy uzgodnić harmonogram przejazdu ze służbami drogowymi, inspekcją transportową oraz uzyskać odpowiednie zezwolenia na przewóz ładunków ponadgabarytowych i ciężkich. Zdarza się, że proces ten zajmuje kilka miesięcy.

Poprawne przygotowanie odpowiednich wniosków oraz posiadane kontakty biznesowe pozwalają na skrócenie tych terminów. Wszystkie niezbędne zezwolenia specjaliści Grupy TELS uzyskali w terminie nieco ponad miesiąc.

Etap 3. Przewóz

Емкость азот.jpg

Julia Iwanowa: „Na trasie przejazdu ładunku ponadgabarytowego zazwyczaj dochodzi do wielokrotnych ingerencji (rzecz jasna, z pozwolenia odpowiednich służb) w infrastrukturę drogową.

Łączna wysokość pojazdu z naszym ładunkiem wynosiła prawie 5 metrów. W celu sprawnego przebiegu zgłoszonej trasy opracowano cały szereg rozwiązań technologicznych dla pokonania niektórych odcinków trasy, które inaczej nie dało by się pokonać”.

W szczególności, kilkakrotnie były demontowane słupy oświetleniowe i światła z ich ponownym montażem. W jednym przypadku nawet dokonano tymczasowych zmian w konstrukcji platform transportowych po to, aby przewieźć ładunki pod jednym z najniższych wiaduktów na całej długości trasy.

Wynik

азот емкость.jpgWynikiem powyższej dostawy było terminowe dostarczenie zbiorników do ciekłego azotu na plac budowy. Zostały spełnione wszystkie zobowiązania kontraktowe  jak również został wykonany budżet, co pozwoliło Zleceniodawcy na realizację swoich planów w zakresie modernizacji produkcji bez opóźnień.
***

Porady eksperta dla tych, którzy planują przewóz ładunków ponadgabarytowych i ciężkich

Przewóz ładunków ponadgabarytowych i ciężkich (ŁPC) jest najtrudniejszym rodzajem transportu, gdzie szczególne znaczenie mają zarówno doświadczenie praktyczne, jak i zdolność do szybkiego rozwiązywania złożonych, niestandardowych zadań. Nawet z tym samym ładunkiem na wytartym szlaku mogą czasami powstawać nieoczekiwane problemy.

Oto kilka wskazówek dla tych, którzy planują przewozy ŁPC dla swoich przedsiębiorstw. Co należy wziąć pod uwagę, aby zminimalizować ryzyko powstania nieprzewidzianych sytuacji i pomóc swojemu przewoźnikowi zrealizować transport zgodnie z planem?

1. Ważnym jest, aby zebrać wiarygodne dane na temat ładunku. Charakterystyka ładunku podana w dokumentacji technicznej może nie odpowiadać rzeczywistości. Szczególnie w przypadku, kiedy maszyny, sprzęt lub urządzenia już były używane i mogły być w pewien sposób zmodyfikowane. Ładunek powinien zostać zmierzony z uwzględnieniem wszystkich „wiat”, „daszków” oraz innych wystających elementów.

2. Należy przygotować się do tego, że ładunek nie pojedzie najkrótszą drogą. W przewozach ŁPC dosłownie każdy ładunek jest specyficzny, wymagający dokładnego opracowania schematu dostawy z uwzględnieniem jego indywidualnych właściwości. Im bardziej niestandardowy oraz im większy jest ładunek, tym mniej jest:

  • portów mogących go przyjąć i przeładować;
  • pojazdów mogących go przewieźć;
  • dróg, po których może on przejechać;
  • mostów, wiaduktów oraz innych konstrukcji drogowych, przez które ów ładunek może przejechać

Opracowanie trasy częstokroć zajmuje więcej czasu, niż zakładano. Ale im lepiej opracowana jest trasa, tym bardziej prawdopodobne jest to, że wszystkie zezwolenia zostaną uzyskane we właściwym terminie i termin wykonania transportu zostanie dotrzymany.

3. Warto sprawdzić, czy ładunek nie należy do towarów tzw. podwójnego zastosowania i czy nie kwalifikuje się jako niebezpieczny. Ładunek będący towarem używanym, z dużym prawdopodobieństwem zostanie zakwalifikowany jako „niebezpieczny”, jeśli w trakcie jego wcześniejszej eksploatacji wykorzystywano paliwo lub jakiekolwiek inne płyny technologiczne, których pozostałości mogą nadal znajdować się wewnątrz. Czasami ładunek może zostać zakwalifikowany przez organy celne jako towar podwójnego zastosowania, co również przysporzy poważnych trudności. O takich rzeczach warto pomyśleć wcześniej.

***

Przewozy ŁPC są bardzo specyficzne i mają wiele pułapek, które powinien uwzględnić Państwa dostawca usług logistycznych, dlatego ostatnia rada brzmi w następujący sposób: przewóz ładunków ponadgabarytowych i ciężkich warto powierzyć tylko doświadczonemu i sprawdzonemu partnerowi.