Sytuacja kryminalna na drogach Europy i Rosji się pogarsza

Tendencją ostatniego czasu jest wzrost przestępstw na trasach międzynarodowych i zwiększenie się ilości oszustw, związanych z przywłaszczeniem ładunków.

Według danych Ministerstwa spraw wewnętrznych, od początku 2016 roku liczba działań przestępczych, polegających na przywłaszczeniu ładunków w Rosji przekroczyła odpowiednią liczbę z 2015 roku. W pierwszym półroczu bieżącego roku odnotowano 25 wypadków grabieży, 1371 kradzieży i 1095 wypadków oszustw.

Do 20% zbrodni wynoszą kradzieże ładunku z transportu samochodowego. Dosyć często kradzieży dokonuje się na przejazdach kolejowych podczas postoju pojazdu. Najbardziej niebezpiecznymi odcinkami dróg samochodowych w Rosji obecnie są trasy M5 Urał, M7 Wołga, M53 Nowosybirsk-Irkuck.

Coraz częściej odnotowuje się także wypadki oszustwa, kiedy przestępcy włączają się do łańcuszka pomiędzy właścicielem i odbiorcą ładunku i kradną ładunek w całości.

Statystyka zdarzeń kryminalnych w UE również demonstruje wzrost, i to przede wszystkim kosztem Europy Zachodniej (na przykład, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Niderlandów, Belgii). Przy tym zwiększa się liczba wielkich przestępstw, pełnionych przez zorganizowane grupy kryminalne.

Do 50% przywłaszczań ładunków na terenie EU dokonuje się na otwartych parkingach. Najbardziej popularne u przestępców są takie grupy towarów jak napoje alkoholowe i artykuły spożywcze, odzież i obuwie, produkcja branży farmakologicznej. Łączny koszt przywłaszczonych ładunków na drogach Europy wynosi ponad 8 mlrd euro co roku.