Sytuacja na rynku morskich przewozów kontenerowych Rosji i Ukrainy się poprawia

Porty kontenerowe Ukrainy w styczniu-wrześniu 2016 roku powiększyły przetwarzanie ładunków kontenerowych o 29% w porównywaniu do odpowiedniego okresu w ubiegłym roku, informuje Ministerstwo infrastruktury republiki. Całkiem w ciągu tego okresu przetworzono 454 tys. TEU. (W 2015 roku zmniejszenie przeładunku kontenerów w portach morskich Ukrainy wynosiło 30%).

Przeładunek importowanych dostaw kontenerowych w rozpatrywanym okresie zwiększył się o 35% (do 210 tys. TEU). Eksport wzrósł o 27% i praktycznie zrównał się z importem w ekwiwalencie dwudziestu stóp, chociaż znacznie przekroczył go jeżeli chodzi o wagę (3,3 mln t eksportu i 2,3 mln t importu).

***

W Federacji Rosyjskiej tempo obniżania się przeładunku kontenerów praktycznie zatrzymało się. W ciągu 9 miesięcy 2016 roku przeładunek kontenerów w portach morskich Rosji obniżył się tylko o 0,5% w porównywaniu do odpowiedniego okresu w ubiegłym roku, powiada się w komunikacie Stowarzyszenia morskich portów handlowych Federacji Rosyjskiej. (W 2015 roku obniżka wynosiła 26%).

Łącznie w tym okresie porty Federacji Rosyjskiej opracowały 2940,1 tys. TEU. Wielkość przewozów kontenerowych w kierunku importowym zwiększyła się o 0,2% (do 1230,2 tys. TEU), w kierunku eksportowym przeładowano 1216,5 tys. TEU (-2,1%), tranzyt – 34,9 tys. TEU (-37,6%).

Tak więc udział eksportu i importu w TEU są niemal że identyczne, jednak w kierunku eksportowym puste kontenery wynoszą 35,4%, zaś w imporcie – 7,5%. W eksporcie dużą część wynosi zwrot pustych kontenerów po przewozach importowych, chociaż ich ilość w rozpatrywanym okresie zmniejszyła się o 10,6%.

Podstawowej części przeładunku kontenerów dokonuje się w portach Sankt-Petersburgu, udział którego w ogólnym obrocie kontenerów Rosji wyniósł 44,3% (1302,8 tys. TEU).

Inne porty: Noworosyjsk – 455,8 tys. TEU (15,5%), Władywostok – 453,9 tys. TEU (15,4%), Wostocznyj – 220,4 tys. TEU (7,5%), Kaliningrad – 140,3 tys. TEU (4,8%),  porty Sachalinu – 90,5 tys. TEU (3,1%).


Według danych Ministerstwa infrastruktury Ukrainy, Stowarzyszenia morskich portów handlowych Federacji Rosyjskiej, portalu internetowego rzd-partner.ru