TELS: 10 lat rozwoju i doskonalenia się

8 grudnia 2011 roku w dniu podpisania Układu białowieskiego historia rynku transportowego WNP obchodzi swoje 20-lecie. Przez ten okres rynek transportowy WNP dosłownie ukształtował się od zera i jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych.

W ciągu ostatnich 10 lat od 2000 do 2010 gospodarka krajów WNP wzrosła 5,5-krotnie, podczas gdy kraje rozwinięte zwiększyły swój PKB jedynie o 61%. Rośnie wpływ WNP na międzynarodową wymianę handlową, jej udział w handlu międzynarodowym wzrósł 2-krotnie. Od 2000 roku 8-krotnie wzrósł wolumen wymiany handlowej między WNP a krajami UE. Rosja nadal zapewnia 70% tego wolumenu handlu. Największą aktywność obok Rosji wykazują Kazachstan (+1650% od 2000 do 2010 roku), Białoruś (+ 792%) i Ukraina (+694%).

Wymiana handlowa między państwami, nie do pomyślenia bez ukształtowanego systemu międzynarodowego serwisu logistycznego, i ilość firm transportowo-logistycznych obsługujących ten rynek, rośnie z roku na rok.

„Zaczynałem swoją karierę na rynku transportowym jeszcze za czasów Związku Radzieckiego w firmie „Sovtransavto”, gdzie kierowałem przedstawicielstwem w Mińsku, pracowałem, kiedy odbywały się zmiana i ponowne kształtowanie się rynku po rozpadzie Związku, – opowiada Vladimir Tayanko, Dyrektor Zarządzający międzynarodowej firmy transportowo-logistycznej TELS – W Związku Radzieckim przewozy towarowe wykonywały tylko dwie firmy: „Sovtransavto” i „Sojuzvneshtrans”. Były to globalne monopolistyczne struktury o wysokim poziomie rozwoju, z profesjonalnie zbudowanym systemem działania, solidnym przygotowaniem specjalistów. Firma „Sovtransavto” posiadała przedstawicielstwa w Polsce, Niemczech, Włoszech, Belgii, innych krajach Europy; za granicą reputacja przewoźnika z ZSRR była wysoką.

Rozpad Związku wywołał wiele problemów zarówno politycznych jak i gospodarczych. Był to czas braku Europejskiej wspólnoty gospodarczej, granice były wszędzie, nawet pomiędzy Rosją a Białorusią. Wielu pracowało z pominięciem obowiązujących przepisów, powstały definicje „czarny rynek”, wymuszanie haraczu, bandytyzm. W nowych realiach zmieniał się również rynek transportowy. Wraz z pojawieniem się kapitału prywatnego powstało wiele nowych firm. Proces ich powstania był niekontrolowany, dlatego wysokie standardy jakości i wizerunek przewoźników radzieckich za granicą zostały szybko zniszczone. Firmy zachodnie obawiały się pracować z rynkiem WNP.

Obecnie sytuacja uległa zmianie, trudne lata 90-te zostały w przeszłości, ustabilizowała się sytuacja gospodarcza i polityczna, zostały stworzone profesjonalne Zrzeszenia przewoźników i spedytorów. Rynek transportowy stał się stabilny, cywilizowany, przejrzysty, przewidywalny i zaczął opracowywać nowe standardy”.

Nosicielem jednego z najwyższych standardów w logistyce transportowej jest międzynarodowa firma transportowo-logistyczna TELS, która w październiku 2011 roku obchodzi swoje dziesięciolecie.

Na dzień dzisiejszy TELS jest międzynarodową grupą spółek, która specjalizuje się w świadczeniu usług transportowo-spedycyjnych na rynku WNP i Europy.

„Pracujemy na rynku krajów WNP, przede wszystkim w Rosji, Ukrainie, Kazachstanie i Białorusi. W WNP nie ma wielu spedycji, które pokazują tak wysokie tempo rozwoju, jak TELS – mówi Przewodniczący Rady Dyrektorów GS TELS, Andrey Abragimovich. – W ciągu 10 lat wolumen przewożonych ładunków wzrósł ponad 30-krotnie, ilość zleceń transportowych wzrosła ponad 25-krotnie, a roczny obrót firmy w ciągu 10 lat wzrósł ponad 20-krotnie”.

Obecnie grupa spółek TELS reprezentowana jest przez 10 oddziałów na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Polski, Czech, Wielkiej Brytanii. Ponad 400 wysokokwalifikowanych fachowców wykonuje przewozy wszystkimi rodzajami transportu z dowolnego miejsca światu.

Jakość usług TELS odpowiada wymaganiom MS ISO 9001-2008 oraz MS ISO 14001-2004. Limit ubezpieczenia odpowiedzialności TELS w TT CLUB, Wielka Brytania wynosi 750 000 EURO na każdy wypadek ubezpieczeniowy.

Klientami TELS są firmy ponadnarodowe i krajowe, przemysłowe i handlowe, dla których TELS organizuje przewóz towarów transportem drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym.

Grupa spółek TELS wykonuje transporty wszystkich rodzajów ładunków: niebezpiecznych, wysokowartościowych, gabarytowych i ciężkich, wymagających temperatury kontrolowanej, projektowych, generalnych, ciekłych i sypkich, całopojazdowych, drobnicowych. Fachowcy firmy oferują dodatkowe usługi w zakresie ubezpieczenia ładunków, pomagają przy odprawach celnych, układają i obliczają schematy transportowe z uwzględnieniem optymalizacji kosztów.

W skład grupy spółek TELS wchodzi firma transportowa OOO „TELS CARGO”, wyposażona w nowoczesny tabor wiodących europejskich producentów. Samochody spełniają normy ekologiczne EURO 4 i EURO 5.