TELS GLOBAL na rynku chińsko-europejskim: różnorodność schematów dostaw

Kilka lat temu stało się oczywistym, że interesy handlu zagranicznego Unii Europejskiej szybko ewoluują w kierunku handlu z Chinami i krajami Azji Południowo-Wschodniej. W 2020 roku Chiny wyłoniły się jako najważniejszy partner handlowy Unii Europejskiej, ustępując miejsca Stanom Zjednoczonym.

Dzięki wysiłkom specjalistów TELS GLOBAL szybko rozwija swoją zdolność do dostarczania ładunków na trasie Chiny - UE. Dobrze ugruntowane schematy logistyczne były wielokrotnie zakłócane przez nieprzewidziane wydarzenia, takie jak COVID-19 i rosyjsko-ukraiński konflikt zbrojny, co wymagało pilnego poszukiwania sposobów przywrócenia przerwanych łańcuchów dostaw poprzez wykorzystanie różnych środków transportu i budowę alternatywnych tras.

Dziś organizujemy przewozy z Chin i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej wszystkimi rodzajami transportu w różnych kombinacjach.

Arsenał możliwości Departamentu przewozów multimodalnych obejmuje:

  • Transport morski do głównych portów europejskich - Hamburg, Antwerpia, Rotterdam (najbardziej "popularne" trasy).
  • Transport morski do portu w Gdańsku (wypracowany przez nas schemat, który posiada szereg zalet dla klientów z Europy Wschodniej).
  • Bezpośredni kolejowy transport kontenerowy z Chin - pełne kontenery i ładunki skonsolidowane.
  • Trasa transkaspijska.
  • Kombinowany transport morski i kolejowy przez porty Morza Czarnego i Bałtyckiego - pełne kontenery i ładunki drobnicowe.

Dostawy ładunków transportem lotniczym są organizowane przez doświadczonych ekspertów z działu przewozów lotniczych.

Dla naszych Klientów dostępne są również międzykontynentalne trasy multimodalne z Afryki i obu Ameryk.

W każdej chwili, w oparciu o sytuację rynkową, specjaliści TELS GLOBAL zaproponują schemat dostawy w optymalnym czasie i kosztach, dostosowany do priorytetów Klienta.