TELS organizuje dostawy Milk Run na europejskich trasach

Milk Run – jest to projekt transportowy, w ramach którego przewóz jednym samochodem na jednej trasie (linii) obejmuje kilka zleceń transportowych. W takim projekcie istnieje kilka miejsc załadunku i rozładunku. Jednym z najtrudniejszych aspektów w takich przewozach jest opracowanie całego schematu logistycznego – kolejności załadunków i rozładunków z optymalizacją kosztów przewozu.

Od kwietnia 2013 roku warszawski oddział Grupy Spółek TELS rozpoczął realizację dla swoich Zleceniodawców z Unii Europejskiej dostaw Milk Run z załadunkami w Belgii, Holandii i Niemczech oraz dostawą ładunków w kilka miejsc rozładunku w Polsce.

Ten projekt jest stosunkowo trudny, ponieważ transport ładunku odbywa się przy temperaturze -18C, i bardzo trudno jest zapewnić maksymalne wypełnienie przestrzeni ładunkowej pojazdu w celu optymalizacji kosztów logistycznych dla Zleceniodawców. Dodatkowo należy dokładnie kontrolować kolejność załadunków różnych ładunków na trasie z uwzględnieniem kolejności ich rozładunku w różnych miejscach, dokładnie przestrzegając przy tym terminów dostawy ładunku.