TELS otrzymała wysoką ocenę w dziedzinie CSR

Szanowni współpracownicy i partnerzy, z dumą informujemy, że w tym roku nasza spółka przeszła audyt zgodności z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), otrzymując Srebrny Medal i zajmując honorowe miejsce w TOP 25% wśród wszystkich firm, które przechodzą ocenę zgodności CSR na platformie EcoVadis (z bezprecedensowym dla nowicjusza poziomem - 56 punktów na 100!).

Przedstawiciel jednej z firm, będącej klientem TELS w branży motoryzacyjnej, w rozmowie z naszym menedżerem, potwierdził, że rzadko komu udaje się zdobyć taką ilość punktów i uzyskać tak doskonały wynik. Tym nie mniej nie planujemy spoczywać na laurach – nadal istnieją obszary do wzrostu i rozwoju.

O CSR i EcoVadis

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to odpowiedzialne i jakościowe tworzenie swojego produktu lub usługi, a także odpowiedzialne podejście firmy do konsumentów, pracowników, partnerów oraz środowiska.

Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi integralną część zrównoważonego rozwoju firmy i obejmuje następujące obszary:

  • Środowisko
  • Prawo pracy i prawa człowieka
  • Etyka biznesu
  • Zrównoważone zamówienia

„Zrównoważony rozwój to sposób na zaspokojenie potrzeb dnia dzisiejszego, bez pozbawiania przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia potrzeb jutra” (Komisja ONZ ds. Środowiska i Rozwoju).

EcoVadis to międzynarodowa platforma współpracy dla firm w celu monitorowania zrównoważonego rozwoju ich dostawców w globalnym łańcuchu dostaw. Największe międzynarodowe korporacje na świecie używają narzędzi EcoVadis do oceny swojej globalnej sieci dostawców. To ponad 350 międzynarodowych korporacji i marek, 70% międzynarodowych korporacji, 198 branż, 155 krajów.

Dlaczego wzięliśmy udział w audycie EcoVadis?

Działalność TELS opiera się na zasadach etyki biznesu, którymi kierują się nie tylko nasi pracownicy, ale także partnerzy biznesowi. Są one wyrażone w „Standardach firmowych” spółki: uczciwość, odpowiedzialność, orientacja na wyniki, praca zespołowa, orientacja na klienta.

Nasza firma przywiązuje dużą wagę do kwestii niezwiązanych bezpośrednio z biznesem i często występujących z inicjatywy samych pracowników - kampanii ekologicznych, działań charytatywnych, wsparcia inicjatyw sportowych, ukierunkowanej pomocy.

Współczesny biznes musi rozumieć, że w perspektywie czasu nie może istnieć i działać na wysokim poziomie poza społeczeństwem, bez zaangażowania się w rozwiązywanie jego problemów. Cieszymy się, że działania spółki i inicjatywy naszych pracowników zostały wysoko ocenione przez renomowaną organizację.