TELS poszerza moce przewozowe na kierunku eksportu z Rosji i Ukrainy

W 2014 roku firma TELS wzmacnia potencjał swoich linii samochodowych, odpowiadających za transport towarów na kierunku eksportu z południowych regionów Federacji Rosyjskiej i Ukrainy do krajów Unii Europejskiej.

W związku z powyższym w okresie od grudnia 2013 roku do lutego 2014 roku został powiększony skład osobowy odpowiednich jednostek eksportowych w oddziałach Grupy TELS, położonych na terenie krajów WNP, są inicjowane procesy weryfikacji nowych firm transportowych, działających na tych kierunkach transportów, celem rozpoczęcia ich współpracy z TELS.

Sekcja eksportowa jest jedną z największych w Grupie TELS zarówno pod względem ilości wykwalifikowanych specjalistów, jak i pod względem ilości przewożonych ładunków. Rozwój przemysłu w Rosji, odnotowana pod koniec 2013 roku dynamika wzrostu przemysłu na Ukrainie, szacowane zapotrzebowanie zleceniodawców, pozwalają na prognozowanie wzrostu popytu na usługi w zakresie organizacji eksportowych przewozów drogowych w 2014 roku.