TELS poszerza zakres terytorialny przewozów morskich

W I kwartale 2012 roku Departament Przewozów Multimodalnych Grupy Spółek TELS uruchomił 2 nowe kierunki przewozów morskich. Nowy kierunek Białoruś-Kolumbia został zainaugurowany przez wysyłkę eksportową automatów do gier białoruskiego producenta. Kolejnym nowym kierunkiem stał się przewóz eksportowy z Białorusi do Libii dużej partii mebli jednego z wiodących białoruskich producentów. Trudność danego kierunku polega na niestabilnej sytuacji politycznej w Libii, co mocno utrudnia organizację przewozów. Trudno nie pochwalić się tym, że mianowicie firma TELS zapewniła dostawę na Puchar Davisa, który odbył się w Mińsku w lutym 2012 roku, piłek tenisowych firmy Dunlop.