TELS rozszerza sieć magazynów konsolidacyjnych dla ładunków drobnicowych

Grupa Spółek TELS posiada 9 magazynów konsolidacyjnych: na terenie Niemiec
(3 magazyny), Włoch, Hiszpanii, Polski, Litwy i Białorusi (2 magazyny). Jeżeli zamówienie od zleceniodawcy wpłynie do godziny 12, to w ciągu 24-48 godzin jego ładunek znajdzie się na najbliższym magazynie konsolidacyjnym. W razie potrzeby, nadawca ładunku posiada możliwość samodzielnego dostarczenia ładunku na jeden z naszych magazynów konsolidacyjnych, gdzie doświadczony personel magazynowy rozmieści go w celu dalszej dostawy do miejsca przeznaczenia.

W razie konieczności ładunek zostanie poddany stosownej obróbce (przepakowywanie, oznakowanie itp.) i wysłany do miejsca przeznaczenia samochodem, kursującego na trasie zgodnie z określonym harmonogramem.

Na całej trasie ładunku sporządzenie dokumentów towarzyszących jest monitorowane przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie odpraw celnych i logistyki. Jeszcze przed przyjazdem samochodu na docelowy urząd celny są przygotowywane dokumenty konieczne do dokonania odprawy celnej. Dla Klientów TELS obowiązuje zniżka na usługi agenta celnego na Białorusi — 20%.

W rezultacie mamy sprawny mechanizm dostawy małej partii towaru na zasadzie „od drzwi do drzwi”.

Telefony Departamentu Ładunków Drobnicowych firmy TELS:

na Białorusi: +375 17 210-49-31 , +375 17 210-49-34

(kom.) +375 29 691 7777 , +375 33 691 7777

w Rosji: +7 495 937 09 84

na Ukrainie: +38 044 454-72-27

E-mail: dsg@telsgroup.by