TELS utrzymuje dodatnią dynamikę na tle ujemnych wskaźników rynkowych

Drodzy koledzy i partnerzy!

Dział Marketingu Grupy TELS przedstawił kierownictwu firmy analizę pracy z klientami za pierwsze półrocze 2020 roku. Ogólne efekty współpracy przedstawiają się następująco: w I półroczu 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, wzrost zleceń transportowych Grupy TELS wyniósł 5%, wzrost uzyskanego dochodu - 6%.

Jest to dość niska dynamika wzrostowa w porównaniu ze średniorocznymi wskaźnikami z ostatnich kilku lat, jednak na tle bezprecedensowego podwójnego kryzysu (ogólna globalna recesja gospodarcza, zaostrzona przez pandemię) wykazaliśmy się dużą odpornością na zjawiska kryzysowe.

Niewątpliwie pandemia COVID-19 wpłynęła na skład „portfela ładunków”, niektóre grupy produktów zmniejszyły się, inne wzrosły.

„Chciałbym zwrócić uwagę, że znaczące zmniejszenie wolumenu przewozów dotknęło następujące branże: obróbki metali, obróbki drewna, motoryzacyjną, budowlaną, HoReCa. Jednak negatywną dynamikę w transporcie tych towarów rekompensowały branże produkujące i sprzedające artykuły spożywcze oraz higieniczne .”- poinformował Ivan Samusev, dyrektor handlowy Grupy TELS.

Bez względu na masowe zamknięcia na całym świecie zakładów produkcyjnych w niektórych branżach, w porównaniu do poziomu spadku rynku, nasza firma tylko nieznacznie ograniczyła transport w tych segmentach. Miało to miejsce na przykład w przypadku produktów z branży Automotive.

Przypomnijmy, zgodnie z prognozami Jefferies i Transport Intelligence, w najlepszym wypadku europejscy przewoźnicy drogowi w 2020 r. mogą liczyć na zmniejszenie wolumenu przewozów o 4,8% (w scenariuszu pesymistycznym – o 17%). Grupa TELS w tym czasie zdołała utrzymać dodatnią dynamikę w szczytowym ujemnym okresie na rynku. Oznacza to, że nasza niezawodność w budowaniu długoterminowych relacji partnerskich wzrosła jeszcze bardziej.