Tranzyt przez Federację Rosyjską towarów z krajów, które podjęły decyzję o sankcjach gospodarczych, będzie podlegał nowym zasadom

Rząd Federacji Rosyjskiej opracował specjalną procedurę tranzytu towarów z państw wdrażających politykę sankcyjną wobec Federacji Rosyjskiej.

W dniu 7 stycznia 2020 r. weszła w życie uchwała rządu Federacji Rosyjskiej nr 1877 z dnia 27 grudnia 2019 r. Dokumentem tym zatwierdzono „procedurę wdrażania międzynarodowego tranzytu transportu drogowego i międzynarodowego tranzytu kolejowego przez terytorium Federacji Rosyjskiej do państw trzecich niektórych rodzajów produktów rolnych, surowców i żywności, krajem pochodzenia, których jest państwo, które podjęło decyzję o nałożeniu sankcji gospodarczych na rosyjskie podmioty prawne, lub osoby fizyczne, lub poprzez przystąpienie zmierzające do podjęcia takiej decyzji ”.

Istota ww. zasad sprowadza się do tego, że przemieszczanie niektórych ładunków z tych krajów powinno odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu elektronicznych plomb nawigacyjnych oraz za pomocą pojazdów „zapewniających wykluczenie dostępu do znajdujących się w nich towarów bez naruszania integralności elektronicznej plomby nawigacyjnej lub przedmiotu plombowania”.

Zasady regulują również:

• wydawanie talonów rejestracyjnych kierowcom pojazdów uczestniczących w takim transporcie;

• wymagania dotyczące narzędzi identyfikacyjnych (plomb) działających w oparciu o technologię globalnego systemu nawigacji satelitarnej GLONASS;

• wykaz punktów kontrolnych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej, stacjonarnych i mobilnych punktów kontrolnych i punktów kontrolnych znajdujących się na dworcach kolejowych, które są wykorzystywane do realizacji wskazanych przewozów tranzytowych.

Uchwała i oryginalny tekst Zasad >>