Udział firmy TELS w „Tygodniu Lasu-2013”

27 kwietnia miński oddział Grupy Spółek TELS wziął udział w akcji społecznej: „Tydzień Lasu-2013”. Pracownicy firmy pracowali przy sadzeniu lasu w jednym z rejonów Białorusi.

Wynikiem akcji jest około pięciu hektarów nowego lasu.

Działalność firmy TELS zawsze opierała się na zasadach odpowiedzialności społecznej. Politykę socjalną firmy dokładnie określa postulat: „Powinniśmy nie tylko zapewniać jakość świadczonych usług, lecz również ponosić odpowiedzialność za wpływ naszej działalności na środowisko i społeczeństwo”. Udział w „Tygodniu lasu” – jest to nasz czynny udział nie tylko w zachowaniu, ale i w odtworzeniu zielonego zasobu planety.