Udział TELS w rynku usług logistycznych wzrasta

Na podstawie wyniku 5 miesięcy 2015 roku, na tle istotnego spadku wolumenów ładunków na rynku logistycznym, udział Grupy TELS na docelowych rynkach przewozów towarowych transportem drogowym pomiędzy Unią Europejską a krajami WNP znacząco wzrósł*.

Najlepsze wyniki odnotowano na kierunkach działalności, które cechują się wysoką dynamiką dodatnią w zakresie ilości transportów – są to usługi w zakresie dostaw ładunków transportem drogowym pomiędzy krajami Unii Europejskiej a:

  • Białorusią (+27,6% w porównaniu do 5 miesięcy 2014 roku)
  • Kazachstanem (+57,1%).


Mimo negatywnych tendencji i prognoz co do rynku przewozów towarowych pomiędzy krajami UE a WNP, Grupa TELS kontynuuje wewnętrzne inwestycje w rozwój usług na tych kierunkach transportów, optymalizując dla swoich Klientów koszty logistycznej składowej ich biznesu i podnosząc poziom obsługi w zakresie dostaw ładunków.

*  Dane uzyskano w wyniku analizy porównawczej danych rynku przewozów towarowych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat) oraz własnych danych analitycznych Grupy TELS.