W 2011 roku TELS przeprowadził badanie satysfakcji swoich partnerów-firm transportowych

Nasi partnerzy firmy transportowe wysoko oceniają jakość usług oraz konkurencyjność warunków współpracy z TELS. Takie wyniki uzyskano w trakcie ostatniego badania satysfakcji i lojalności partnerów w listopadzie-grudniu 2011 roku.

Badanie satysfakcji partnerów — to dziś powszechnie znane narzędzie marketingowe, które okresowo stosują „zaawansowane” firmy logistyczne do oceny jakości swoich usług. Firma TELS przeprowadza takie badania każdego roku.

Ankietowanie z wykorzystaniem powszechnie uznanej w świecie metody SERQUAL pozwala zrozumieć, w jaki sposób nasi Zleceniodawcy i Partnerzy oceniają firmę oraz jej usługi pod względem podstawowych parametrów jakości, i wykryć ich niezaspokojone zapotrzebowania. To z kolei pozwala nam monitorować zmiany w postrzeganiu jakości pracy firmy oraz opracowywać nowe podejścia w polityce klienckiej.

W trakcie badania 2011 roku przeprowadzono ankietę wśród 468 firm transportowych z Rosji, Polski, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Mołdawii oraz innych krajów.

Wyniki ankietowania pokazały znaczny wzrost ogólnego wskaźnika zadowolenia partnerów. Współczynnik jakości wyniósł 0,08 punktów (idealną jest sytuacja, kiedy Końcowy Współczynnik jakości jest równy lub wyższy od „0”), co oznacza, że jakość usług TELS generalnie przekracza oczekiwania. „Współczynnik postrzegania” jakości pracy TELS okazał się wyższy o 5,5 punktów w porównaniu z poprzednim rokiem, i jest wyższy o 0,8 punktów od „Współczynnika oczekiwania” poziomu wymaganej jakości.

Najbardziej wysoki poziom lojalności wobec TELS zademonstrowały polskie firmy transportowe, natomiast największe zadowolenie ze współpracy z TELS — firmy transportowe z Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Według firm transportowych głównymi zaletami TELS są:

  • „Okres pracy na rynku oraz reputacja spedytora”
  • „Wysoki poziom zarządzania”
  • „Solidne opracowanie trasy oraz szczegółów transportu”
  • „Doświadczenie ze współpracy”

Wysoką ocenę oraz zgodność z oczekiwaniami uzyskały najważniejsze cechy usługi:

  • „Terminowe i solidne sporządzenie dokumentów”
  • „Profesjonalizm oraz kompetencja pracowników”
  • „Indywidualne podejście (uwzględnienie potrzeb FT)”
  • „Atmosfera wzajemnego zaufania i zrozumienia w kontaktach z pracownikami firmy-spedytora”.

Oznacza to, że profesjonalizm pracowników oraz system zarządzania procesami w firmie TELS przekracza oczekiwania naszych partnerów.

Na podstawie danych badania TELS planuje podjąć działania skierowane na dalsze podniesienie poziomu zadowolenia partnerów-firm transportowych ze współpracy z nami. Takie programy, opracowane wcześniej na podstawie wyników zeszłorocznych badań, z roku na rok owocują poprawą podstawowych wskaźników zadowolenia i lojalności.

Dziękujemy naszym partnerom, którzy wzięli udział w ankietowaniu dzięki waszej pomocy będziemy coraz lepsi!