W 2011 roku w szkoleniach zorganizowanych przez Korporacyjne Centrum Szkoleniowe TELS wzięło udział 524 słuchaczy

Głównym składnikiem sukcesu w zakresie organizacji przewozów są kwalifikacje personelu. Ciągłe szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników pozwalają firmie TELS stabilnie rozwijać się i zwiększać wolumen świadczonych usług w każdej sytuacji gospodarczej.

W celu szkolenia zawodowego nowych pracowników oraz podnoszenia kwalifikacji obecnie pracujących specjalistów w firmie TELS funkcjonuje własne Centrum Szkoleń Korporacyjnych.

W krótkim czasie, łącząc szkolenia z pracą praktyczną, nowi pracownicy TELS przyswajają wiedzę i stają się wykwalifikowanymi specjalistami w dziedzinie transportów międzynarodowych. Dla nowicjuszy został opracowany program szkoleniowy „Specjalista ds. Transportów Międzynarodowych”, który obejmuje pełen zakres wiedzy potrzebnej do udanej pracy praktycznej — międzynarodowe prawo transportowe i celne, logistyka w praktyce, zagadnienia prawne itp. W 2011 roku szkolenie według tego programu odbyło 6 grup słuchaczy, którzy dołączyli do kadry rozwijającej się Grupy Spółek TELS. Nowicjusze są szkoleni przez doświadczonych pracownicy firmy, posiadających doświadczenie praktyczne i znających wszystkie niuanse pracy w obecnym czasie.

Dla obecnych pracowników TELS są organizowane regularne zajęcia w celu doskonalenia wiedzy i kompetencji z zakresu pracy z personelem, zagadnień prawnych, marketingu, zaopatrzenia, technologii intelektualnych, bezpieczeństwa biznesu itp. W 2011 roku w celu podniesienia poziomu zawodowego pracowników firmy zorganizowano 40 zajęć, w których łącznie wzięły udział 524 słuchaczy.

W celu umocnienia stosunków z naszymi Zleceniodawcami, podniesienia efektywności operacyjnego współdziałania oraz rozwoju długoterminowej współpracy, Centrum Szkoleń Korporacyjnych TELS oferuje swoją pomoc w organizacji szkoleń dla pracowników firm-zleceniodawców z zakresu szeregu tematów szkoleniowych.