Własna flota pojazdów TELS wzrosła do 350 pojazdów ciężarowych

Własna flota pojazdów Grupy TELS powiększyła się do 350 pojazdów ciężarowych opartych na ciągnikach MAN i VOLVO z naczepami plandekowymi różnych konstrukcji. 

MAN_MEGA.jpg

Pojazdy są zarejestrowane w Rosji oraz Czechach. W bieżącym roku w Czechach, w oparciu o już istniejącą od 2011 roku spółkę TELS w Pradze, została utworzona firma transportowa TELS. W dużej mierze wybór kraju rejestracji pojazdów został podyktowany gwałtownym wzrostem zleceń transportowych TELS na kierunku Czechy-Rosja. Przy spadku rynku transportu drogowego towarów na tym kierunku o 3%, ilość zamówień od klientów TELS wzrosła około 1,5 krotnie.

„Z roku na rok rosyjscy przewoźnicy otrzymują coraz mniej zezwoleń transportowych od szeregu krajów europejskich. Posiadanie floty pojazdów o czeskiej rejestracji da nam możliwość rozwoju świadczonych usług na kierunku Czechy-Rosja (import, eksport) praktycznie bez ograniczeń, ponieważ będą to przewozy dwustronne, dla których zwykle nie powstaje deficyt zezwoleń. Ciągłe zmniejszanie kontyngentów polskich zezwoleń tranzytowych dla rosyjskich firm transportowych nie będzie już miało takiego wpływu na świadczone przez nas usługi” - powiedział wcześniej w wywiadzie Andrey Abragimowicz, dyrektor branży transportu samochodowego Grupy TELS.

W przyszłości pojazdy TELS czeskiej floty będą mogły z łatwością wejść do segmentu wewnątrzeuropejskiego drogowego transportu towarowego.

Do floty TELS w tym roku zakupiono 20 naczep KRONE Mega Liner o wysokości przestrzeni ładunkowej 3 metry.

„W zależności od potrzeb naszych klientów dywersyfikujemy zaczepiany tabor - kompletujemy pojazdy z naczepami o różnych konstrukcjach, o zwiększonej objętości przestrzeni ładunkowej i możliwością demontażu na platformy do transportu ładunków ponadgabarytowych. Nowa naczepy MEGA pozwalają bezpiecznie podnieść dach o 30-40 centymetrów i załadować towary o wysokości 3 metrów za pomocą wózka widłowego ”- wyjaśnił Andrey Abragimowicz.

MEGA-1.jpg      п.стойка-600.jpg