W głąb lądu do Chin po ładunek na pojazdach TELS

W wyniku podpisanej umowy międzyrządowej między Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową od stycznia 2019 r. rosyjscy międzynarodowi przewoźnicy drogowi otrzymali możliwość realizacji przewozów ładunków w głąb lądu do Chin.

Jednak „możliwość” jeszcze nie oznacza „zdolności”. W rzeczywistości do tej pory tylko kilka firm transportowych było w stanie zorganizować transport do / z Chin poza 50-kilometrową strefą od granicy. Oleg Ostapovich, kierownik departamentu komercyjnego przedsiębiorstwa przewozowego TELS CARGO oraz zastępca dyrektora generalnego TELS CARGO Evgenia Golub, mówią o głównych cechach charakterystycznych przewoźnika drogowego w tym obszarze oraz barierach wejścia na chiński rynek logistyczny.

Oleg Ostapovich: „Od jesieni 2019 roku rozpoczęliśmy realizację przewozów w głąb lądu w Chinach: najpierw był Pekin, Szanghaj, potem Hongkong i Kanton. Ten rynek bardzo różni się od wszystkich regionów, w których pracowaliśmy i pracujemy. ”

1) Wiele umów międzynarodowych nie ma zastosowania

Oleg Ostapovich: „Wiele powszechnie obowiązujących umów międzynarodowych nie ma zastosowania w Chinach. Na przykład Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Stosunkowo niedawno zaczęła obowiązywać konwencja o międzynarodowym przewozie towarów za pomocą karnetu TIR, ale wewnętrzne służby celne nadal z nimi nie współpracują - tylko w punktach granicznych można dokonać odprawy celnej”.

2) Nie da się obejść bez lokalnego asystenta

Evgenia Golub: „Organizowanie podróży do Chin - to dość żmudna praca. Jedną z poważnych barier wejścia na ten rynek jest język. Należy sporządzić wiele dokumentów dotyczących pojazdu i kierowcy, a wszystkie muszą być przetłumaczone na język chiński, ale najważniejsze - język chiński jest niezbędny w procesie transportu.

Realizacja przewozu bez pomocy lokalnych podwykonawców jest niezwykle trudna. Znaki drogowe oznaczenia nie mają odpowiedników w alfabecie łacińskim. Podczas transportu trzeba komunikować się z lokalnymi służbami i policją. W trakcie załadunku i rozładunku również niezbędny jest lokalny asystent. Nawet wynajęcie hotelu bez tłumacza jest trudne. Współpracujemy ze stałymi asystentami, których kompetencje i niezawodność zostały już przez nas sprawdzone.”

3) Ograniczenia dotyczące godzin pracy i listy towarów

Evgenia Golub: „Planując transport, musimy wziąć pod uwagę godziny pracy przejść granicznych - działają one od dziewiątej rano do piątej wieczorem i poza tymi godzinami pracy na przejściu granicznym nie dzieje się zupełnie nic.

Kolejna cecha charakterystyczna transportu drogowego w Chinach - ograniczenia w transporcie niektórych rodzajów towarów. Istnieją towary, które można importować do Chin drogą morską, ale nie można ich importować samochodami. Istnieją również takie kategorie towarów, których import do Chin jest w ogóle zabroniony, dotyczy to na przykład niektórych kategorii produktów chemicznych wtórnego przetwarzania. Zorganizowanie transportu drogowego ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych również na razie jest problematyczne. Jeżeli problematyczne aspekty przewozu nie zostały zawczasu omówione z lokalnymi ekspertami, nie ustaliliśmy dokładnie, co możemy przewozić, a czego nie, ryzykujemy poważne straty”.

4) Co i dokąd przewożą?

Oleg Ostapovich: „Większość transportu drogowego z Chin odbywa się do pobliskich rosyjskich regionów, niemniej jednak nie są już rzadkością przewozy w kierunku Moskwy i Petersburga. Gdy ładunek jest drogi i trzeba go szybko przywieźć, transport samochodowy jest również korzystny na duże odległości. Na przykład stawka frachtu za kurs Pekin-Moskwa wynosi około 7,5 tys. USD, ale ładunek dociera do miejsca przeznaczenia w ciągu 12-13 dni, bezpiecznie i bez uszkodzeń. W Chinach są dobre drogi – dziennie można przemierzyć 800 km ”.

Evgenia Golub: „W swoim dorobku już mamy zrealizowane z Chin własnym transportem przewozy sprzętu do fabryk, części samochodowych, szkła, profili aluminiowych, gumy, chemii. Możemy realizować przewóz dowolnego ładunku, odpowiedniego do transportu w naczepie z plandeką”.

***

Notatka. Od wielu lat grupa kapitałowa TELS organizuje transport ładunków do / z Chin wszystkimi środkami transportu. Wdrożono dostawę szerokiej gamy rodzajów ładunków, w tym precyzyjnego sprzętu medycznego i leków, zaawansowanej elektrotechniki, sprzętu do fabryk, akumulatorów, produktów przemysłu lekkiego, surowców chemicznych, ciężkich towarów niebezpiecznych itp.

Do niedawna schematy logistyczne obejmowały korzystanie z transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, a także drogowego na terenie 50-kilometrowej strefy granicznej w Chinach. Teraz schematy te rozszerzyły się na wykorzystanie transportu drogowego również w głąb lądu w Chinach.

W wielu przypadkach klientowi oferowane jest kilka schematów dostawy jego towarów. Klient może wykorzystać opracowane schematy do optymalizacji kosztów logistycznych swojej firmy w różnych okolicznościach.