W Korporacyjnym Centrum Szkoleniowym GS TELS trwają szkolenia dla grupy nowych pracowników firmy

Celem zaspokojenia stale rosnącego popytu firmy na profesjonalną kadrę w Grupie Spółek TELS od 2006 roku funkcjonuje własna jednostka szkoleniowa – Korporacyjne Centrum Szkoleniowe. Setki pracowników firmy każdego roku odbywają w nim wstępne szkolenia oraz podnoszą poziom swojej wiedzy.

W chwili obecnej grupa nowych pracowników odbywa drugi etap szkolenia dla nowozatrudnionych. W pierwszym etapie słuchacze poznali ogólną teorię działalności logistycznej, standardy pracy w firmie, politykę pracy z personelem oraz kulturę korporacyjną TELS. W drugim etapie nauczą się podstaw międzynarodowych przepisów transportowych oraz celnych, poznają szczegóły organizacji procesów logistycznych w różnych krajach, wymagania wobec organizacji transportu różnego rodzaju ładunków, organizację współpracy z magazynami, proces sporządzania dokumentów dla klientów oraz inne zagadnienia. Trzeci etap przewiduje szkolenie z zasad pracy firmy TELS: procesy biznesowe, standardy współpracy z Klientami, polityka i strategia rozwoju, systemy zarządzania jakością oraz środowiskiem, prawne aspekty działalności itp.

Stopień przyswojenia wiedzy przez pracowników jest sprawdzany za pomocą szeregu testów egzaminacyjnych, wyniki których są brane pod uwagę podczas planowania rozwoju zawodowego pracownika oraz jego kariery w firmie TELS.

W Centrum Szkoleniowym odbywają się również regularnie szkolenia dla obecnych pracowników firmy celem podniesienia poziomu ich wiedzy i kompetencji zgodnie ze wszystkimi zmianami warunków funkcjonowania na rynku, rozwojem standardów obsługi klientów, wymaganiami wobec rozwoju zdolności managerskich personelu firmy.