W oddziałach GS TELS w Mińsku i Warszawie odbyły się szkolenia podwykonawców

W kwietniu i maju 2012 roku pracownicy TELS przeprowadzili szkolenia dla przewoźników, którzy na zasadzie kontraktu obsługują transporty Kluczowych Klientów firmy.

Współpraca z Klientami określanymi mianem Kluczowych na skalę całej firmy, posiada szereg specyficznych cech. Często Klient ma listę własnych wymagań dodatkowych oraz kryteriów oceny tego, co należy uważać za „zgodność” z tymi wymaganiami. W celu zapewnienia całkowitej zgodności ze wszystkimi oczekiwaniami Kluczowych Klientów, firma dokonuje szczegółowej analizy ich wymagań, i w razie konieczności odbywa się wizyta naszego przedstawiciela w miejscu powstania problemów wraz z odnotowaniem wszystkich uwag na trasie przewozu ładunku.

W rezultacie analizy wymagań opracowywane są materiały szkoleniowe dla przewoźników. Następnie firmy transportowe, które obsługują kontrakty Kluczowych Klientów, biorą udział w szkoleniach.

W ostatnim szkoleniu z zasad współpracy przy wykonywaniu transportów dla jednego z Kluczowych Klientów firmy TELS wzięło udział 40 firm transportowych. Część szkoleń (dla białoruskich i polskich przewoźników) została przeprowadzona w tradycyjnej formie spotkań w siedzibach firm transportowych. Jednak w celu optymizacji i podniesienia efektywności procesu szkoleniowego postanowiono utworzyć kilka grup z 3-4 przedstawicieli polskich firm transportowych i zaprosić ich na szkolenie do naszego warszawskiego oddziału. Tak więc szkolenie w krótkim czasie odbyło kilkadziesiąt polskich przewoźników. Przewoźnikom rezerwowym materiały szkoleniowe zostały wysłane.

Szkolenia zostały ukończone pomyślnie. W trakcie ich trwania zostały przedstawione wymagania Zleceniodawcy, omówiono kilka spornych kwestii. Nasi partnerzy otrzymali możliwość porozmawiać ze sobą na wspólnym forum.