Warsztaty biznesowe: „Praktyka organizacji przewozów multimodalnych”

Warsztaty poprowadzi grupa spółek „Apply Logistic”, która specjalizuje się w rozwiązywaniu różnych zadań w dziedzinie logistyki. Oprócz tego swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci praktycy Grupy Spółek TELS.

Warsztaty są przeznaczone dla:

Kierowników oraz specjalistów w dziedzinie logistyki firm produkcyjnych, handlowych oraz dystrybucyjnych.

Kierowników oraz specjalistów w innych dziedzinach, dla których zagadnienia logistyki transportowej leżą w strefie zainteresowań zawodowych.

Kluczowe pytania programu:

Jak określić najbardziej racjonalny sposób dostawy?

Jak wybrać solidnego agenta transportowego?

Jak zapewnić bezpieczeństwo ładunku podczas transportu?

Czym jest proces przewozu multimodalnego?

Jakie “pułapki” można spotkać podczas transportu?

Co powinien robić właściciel ładunku w razie nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego?

PROGRAM WARSZATATÓW >>

Szkolenie odbędzie się w dniach 15-16 lipca 2010 roku pod adresem: Mińsk, ul. L. Biedy 2, 6 piętro, sala wykładowa 601, od 09:30 do 17:30, w tym przerwa obiadowa i dwie przerwy na kawę codziennie. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat imienny.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 1 143 700 BYR bez VAT (VAT nie obowiązuje). Grupa Spółek TELS pokrywa 30% kosztu warsztatów. Tak więc, cena specjalna z uwzględnieniem rabatu wynosi 800 590 BYR. Ilość uczestników jest ograniczona.

W celu wzięcia udziału w szkoleniu należy do 09 lipca 2010 r. zgłosić swój udział pod telefonem w Mińsku (+375 17) 216-15-53 , 216-09-25, a także (+375 29) 303-51-53 Velcom.