Weryfikacja wiarygodności podwykonawców podstawowym czynnikiem bezpieczeństwa w transporcie

Problem oszustwa oraz kradzieży ładunków przez „fałszywych” przewoźników istniał od zawsze. W każdej chwili i w każdym kraju istnieje podobny rodzaj działalności przestępczej, szczególnie nasilający się w okresie kryzysów. Zminimalizować ryzyko stania się ofiarą oszustów można jedynie poprzez metodologicznie właściwą organizację systemu doboru podwykonawców do transportu ładunków.

W Grupie Spółek TELS w sierpniu 2012 roku została zatwierdzona zaktualizowana Instrukcja w sprawie dopuszczenia podwykonawców (firm transportowych) do współpracy. Ten dokument obowiązuje w firmie od wielu lat i jest stale aktualizowany z uwzględnieniem światowych doświadczeń, rozwoju technologii, uzyskanej informacji o nowych precedensach na rynku transportu międzynarodowego.

Wstępna selekcja podwykonawców jest dokonywana przez Dział ds. Współpracy z Firmami Transportowymi (DWFT). Zapoznając się z otrzymaną propozycją nawiązania współpracy lub znalezioną informacją o nowym przewoźniku, DWFT dokonuje oceny firmy transportowej pod kątem jej zgodności z wymaganiami firmy. Na tym etapie za pomocą dostępnych źródeł informacji analizowana jest historia działalności przewoźnika i robione są wstępne wnioski na temat poziomu jakości jego usług oraz stopnia wiarygodności.

Już na danym etapie na podstawie szeregu wskazówek można dopatrzyć się oszukańczych planów. Przykładowo, firma deklaruje 5 lat działalności na runku, ale żadnych „śladów” w internecie o jej działalności nie ma, strony internetowej brak lub jest zrobiona w pośpiechu. Brak stacjonarnego telefonu (lub nawet jeżeli jest, to nikt nie go nie odbiera), oraz podobne pośrednie wskazówki. Oczywiście, oszuści również doskonalą swoje metody pracy. Zdarza się, że bardzo dokładnie organizują swoje wsparcie informacyjne, a czasem występują w imieniu realnie działającej firmy.

Jeżeli firma przechodzi wstępną selekcję i uzyskuje status „potencjalnego” podwykonawcy, to celem rozpoczęcia współpracy z nią pracownik TELS powinien wykonać szereg obowiązkowych czynności. Na tym etapie są gromadzone i weryfikowane wszystkie dokumenty podwykonawcy: jego dokumenty rejestracyjne, licencje, polisy ubezpieczeniowe. Sprawdza się, czy pracują w firmie podwykonawcy pracownicy, którzy zaoferowali usługi firmie TELS, zgodność oferowanego taboru z wykazem pojazdów podwykonawcy itp.

Po ukończeniu wszystkich procedur obowiązkowych, zebrane i wprowadzone do informacyjnego systemu firmy informacje o podwykonawcy po raz kolejny są poddawane analizie przez pracownika DWFT, który sprawdza ich kompletność, poprawność uzupełnienia i wiarygodność. Po czynnościach kontrolnych DWFT daje „zielone światło” na rozpoczęcie współpracy z podwykonawcą.

Dla dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ładunków w TELS wprowadzono zasadę: w transportach ładunków łatwo zbywalnych można korzystać z usług przewoźników stale współpracujących z firmą TELS. Pod ładunkami łatwo zbywalnymi rozumiane są ładunki o wysokiej wartości i/lub szybko sprzedawane.

Dodatkowo TELS świadczy swoim Klientom usługi w zakresie ubezpieczenia ładunków na korzystnych warunkach bez franszyzy. Prawie zawsze polecamy naszym Zleceniodawcom ubezpieczenie ładunku. Jeżeli ładunek kwalifikuje się jako szczególnie szybko zbywalny lub wysokowartościowy, to jego ubezpieczenie może w ogóle stać się warunkiem wykonania transportu.