Wolumen dostaw owoców na Białoruś zwiększył się dwukrotnie

Wyniki pracy mińskiego oddziału Departamentu Przewozów Multimodalnych Grupy Spółek TELS od początku 2013 roku wskazują na znaczący wzrost wolumenu przewozów owoców do Republiki Białorusi.

„W okresie od 2010 do 2012 roku woziliśmy mniej więcej jednakowe ilości kontenerów chłodniczych z owocami. W 2013 roku już pod koniec lutego lub na początku marca przewieziemy półroczną normę ubiegłych lat”, - poinformował miński oddział DPM.

Jedną z przyczyn wzrostu liczby zleceń na dostawy produkcji rolnej drogą morską jest zgromadzone przez TELS doświadczenie w multimodalnych przewozach ładunków, wymagających temperatury kontrolowanej (w kontenerach chłodniczych).

„Dostawy ładunków w kontenerach chłodniczych cechują się specyficznymi utrudnieniami, - wyjaśnia sytuację kierownik Departamentu Przewozów Multimodalnych GS TELS Władimir Szołomickij. – Armatorzy posiadają ich ograniczoną ilość. Ilość gniazdek do podłączenia na statkach jest również ograniczona. Warunki przechowywania w portach są bardzo surowe: krótkie terminy bezpłatnego przechowywania, wysokie opłaty za podłączenie oraz wysokie kary za przestój. Stworzyć optymalne schematy dostawy dużych wolumenów takich rodzajów ładunków jest o wiele trudniej, niż zorganizować przewozy w zwykłych kontenerach”.

Władimir Szołomickij tłumaczy, jak firma radzi sobie z tak znacznym zwiększeniem wolumenów przewozów chłodniczych: „Gwałtowny wzrost zleceń, oczywiście, powoduje moment chwilowego „stresu w pracy”. Ale tylko w krótkim okresie. Jak tylko nowy wolumen przewozów staje się planowy, to proces organizacji dostaw zaczyna działać w trybie zwykłym. Oczekując dalszego wzrostu liczby zleceń na przewóz owoców, my już z wyprzedzeniem opracowujemy możliwe schematy dostaw z uwzględnieniem możliwości armatorów. Istnieje możliwość stworzenia schematów dostawy przez różne porty. Najważniejsze to dotrzymać uzgodnionych terminów dostawy, co idzie nam całkiem nieźle”.