Wolumen przewozów ładunków drobnicowych do Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego wzrósł 5-krotnie

W styczniu 2013 roku, w związku z rosnącymi potrzebami naszych klientów oraz planowym rozwojem firmy, w TELS powstała oddzielna jednostka strukturalna – Dział Ładunków Drobnicowych - Północny – w celu organizacji przewozów ładunków drobnicowych (LTL) w kierunku północnozachodniego regionu Federacji Rosyjskiej.

Ogólne wyniki półrocznego rozwoju danego kierunku według stanu na czerwiec 2013 roku pokazują:

  • wolumeny dostarczanych przez nas ładunków drobnicowych z krajów Unii Europejskiej do Sankt Petersburga zwiększyły się prawie 5(!)-krotnie,
  • liczba klientów, korzystających z danego rodzaju usług, wzrosła 3-krotnie.

Dzięki stabilnie rosnącemu przepływowi zamówień, jak również stałej pracy nad optymizacją schematów dostawy LTL, nasze warunki są coraz bardziej atrakcyjne:

  • znacząco zmniejszyły się terminy dostawy ładunków: w styczniu deklarowaliśmy terminy dostawy LTL z Europy do Sankt-Petersburga – 12-14 dni („standardowe średnie rynkowe” warunki); dzisiaj dostarczamy ładunki w ciągu 7-9 dni;
  • zwiększenie wolumenów przewozów sprzyja obniżce stawek: na wielu „popularnych” kierunkach przewozów nasze stawki są zauważalnie niższe od „rynkowych”;
  • rozszerzył się ogólny zakres geograficzny obsługi: zarówno na terenie Unii Europejskiej (szybka konsolidacja ładunków z różnych krajów UE), jak i zakres geograficzny dostaw ładunków na terenie Rosji.

Oprócz przewozów ładunków drobnicowych samochodami o dużej ładowności, TELS posiada we własnej flocie samochody o małej ładowności do 2,7 ton, które specjalnie kupowano na potrzeby Departamentu Ładunków Drobnicowych.

Dziś nas już „znają” w północnozachodnim regionie Rosji, nasza oferta w zakresie dostaw ładunków drobnicowych z Europy jest bardziej niż konkurencyjna i, co najważniejsze, niezawodna!