Wskaźniki gospodarcze w strefie euro przyjęły negatywne wartości

Indeks nastrojów gospodarczych w strefie euro (ESI) spadł w sierpniu do 97,6 pkt. Jeszcze w czerwcu dane zarówno dla strefy euro, jak i krajów UE znajdowały się w strefie dodatniej (103,5 i 101,8 pkt ), na początku roku wskaźnik ten znajdował się powyżej 112 pkt.

Wskaźnik obliczany jest na podstawie badań firm z branży przemysłowej (40% respondentów) i usługowej (30%), konsumenckiej (20%), handlowej (5%) i budowlanej (5%). Wartość powyżej stu punktów oznacza wzrost aktywności, natomiast wartość poniżej - spadek aktywności.

Najniższe wartości (poniżej 90 punktów) zanotowały Czechy, Dania, Estonia, Austria, Słowacja i Finlandia.

W Niemczech indeks spadł z 104,7 pkt w czerwcu do 97,2 pkt w sierpniu. We Francji zanotowano spadek z 102,4 do 99,8 pkt. We Włoszech - z 105 do 100,2.

W strefie dodatniej pozostały wskaźniki Chorwacji (102,9 pkt), Grecji (101,5), Portugalii (103,5) i Rumunii (100,1).

Inny wskaźnik, S&P Global Purchasing Managers' Composite Index (PMI), również wykazał spadek aktywności w sierpniu, spadając do 49,2 pkt z 49,9 pkt w lipcu. W sektorze usług indeks utrzymał dodatnią konotację i wyniósł 50,2 pkt, ale jego wartość była najniższa od 17 miesięcy. Wskaźnik PMI dla sektora produkcyjnego pozostał prawie niezmieniony i wyniósł 49,7 pkt wobec 49,8 pkt w lipcu.

"Firmy są bardziej pesymistyczne co do stanu gospodarki, ograniczane są zamówienia w przemyśle, a popyt w sektorze usług spada, jednak rynek pracy pozostaje powyżej trendu" - podał ING Bank Śląski. Bank przewiduje, że kraje strefy euro wejdą w "miękką recesję" w trzecim kwartale roku.

***

Z powodu wysokich cen energii kraje strefy euro wejdą w recesję w trzecim kwartale 2022 roku. Podała agencja Bloomberg, powołując się na ekonomistów szwajcarskiego banku UBS. Eksperci uważają, że w trzecim kwartale spadek zagregowanego PKB 19 krajów strefy euro wyniesie 0,1%. W czwartym kwartale gospodarka może skurczyć się o 0,2 proc.