WTO, podobnie jak MFW, również obniżyła prognozę wzrostu handlu międzynarodowego

Światowa Organizacja Handlu (WTO) obniżyła prognozę tempa wzrostu handlu międzynarodowego do 3,9% w roku 2018 oraz do 3,7% w roku 2019 (w kwietniu WTO spodziewała się wzrostu handlu międzynarodowego o 4,4% w roku bieżącym i o 4% w roku 2019). W porównaniu do roku 2017 (4,7%) tempo wzrostu znacząco spowalnia.

Według dyrektora generalnego WTO Roberto Azevêdo, obniżenie prognoz odzwierciedla wzrost napięcia między największymi partnerami handlowymi.

„Eskalacja napięcia w handlu i coraz bardziej restrykcyjne warunki na głównych rynkach kredytowania doprowadzą do spowolnienia wzrostu handlu do końca 2019 roku. Narastające konflikty handlowe stanowią największe ryzyko dla robienia prognoz, jednak zaostrzenie polityki pieniężnej oraz spowodowana przez to zmienność również mogą zdestabilizować handel i produkcję”, – podaje komunikat prasowy organizacji.

„Spotykamy się teraz w ważnej chwili dla handlu międzynarodowego. Napięcia narastają. Jeszcze w tym roku wchodzą w życie nowe taryfy opiewające na miliardy dolarów. Przygotowywane są do wprowadzenia nowe regulacje. Nawet nie widzimy końca tego. Jeśli taki trend utrzyma się, to zobaczymy zagrożenie dla stabilności i, na skutek tego, zagrożenie dla wzrostu i tworzenia miejsc pracy” – powiedział Roberto Azevêdo na Forum wysokiego szczebla „Promowanie kwestii wsparcia handlu i ułatwień inwestycyjnych dla rozwoju: Perspektywa euroazjatycka”.

Przypomnijmy, iż Międzynarodowy Fundusz Walutowy w lipcu również obniżył swoje prognozy dotyczące wzrostu handlu międzynarodowego, choć jego cyfry są nieco wyższe, niż prognozy ekspertów WTO. Prognoza wzrostu handlu międzynarodowego towarami i usługami jest obniżona do 4,8% w 2018 roku (minus 0,3 p.p. w porównaniu do raportu kwietniowego) oraz do 4,5% w 2019 roku (minus 0,2 p.p.).

Mimo niewielkich różnic w prognozach, eksperci obu organizacji oczekują istotnego spowolnienia tempa wzrostu handlu międzynarodowego i przyczyny widzą w narastającym napięciu na świecie.

Na podstawie: imf.org, tass.ru, tks.ru