Wyniki pracy firmy transportowej GS TELS w 2011 roku

2011 rok dla firmy transportowej GS TELS — TELS CARGO — był dosyć udany. Pomimo faktu, że od maju 2011 roku sytuacja rynkowa wbrew prognozom mocno przyczyniała się do spadku przychodów, oddział transportowy istotnie poprawił wszystkie główne wskaźniki działalności biznesowej.

Podstawowe osiągnięcia TELS CARGO w 2011 roku to:

  • Powiększenie floty o 10 samochodów w oparciu o własne środki bez zaciągania kredytów i pożyczek. Nabyte pojazdy spełniają normę EURO 5, co stwarza przesłanki do podniesienia konkurencyjności firmy na rynku dzięki obniżeniu kosztów przewozów i bardziej korzystnej pozycji przy uzyskiwaniu zezwoleń zagranicznych na wykonywanie transportu. Najnowsze naczepy z zsuwanym dachem i udoskonalonym systemem mocowania dają możliwość optymizacji procesu załadunku i zapewnienia większego bezpieczeństwa ładunku.
  • Wyposażenie wszystkich pojazdów w system pozycjonowania satelitarnego. Pozwala to monitorować ruch pojazdów w trybie online, co daje firmie dodatkowe korzyści we współpracy ze Zleceniodawcami jak również sprzyja optymizacji kosztów.
  • Niska rotacja kadr (w tym kierowców). Stabilny profesjonalny zespół jest podstawą zapewnienia wysokiej jakości usług oraz pewności wywiązywania się z zobowiązań wobec Zleceniodawców.

Wśród planów na 2012 rok oprócz ulepszenia głównych wskaźników biznesowych jest powiększenie własnej floty pojazdów do 71 ciężarowych i 4-ch dostawczych.