Wysokie stawki za przewozy lotnicze utrzymają się z powodu braku równowagi pomiędzy podażą, a popytem

Deficyt możliwości przewozowych na rynku towarowych przewozów lotniczych wynosi obecnie ok. 30%, chociaż poziom obrotu towarowego jest obecnie wyższy niż w okresie przed pandemią, taka informacja wybrzmiała podczas dyskusji tematycznej na międzynarodowej konferencji TransRussia (Moskwa).

Ostra dysproporcja pomiędzy podażą, a popytem była przyczyną ubiegłorocznego 4-5-krotnego wzrostu cen przewozów lotniczych w porównaniu z rokiem 2019. Tam, gdzie wcześniej stawka wynosiła 4-5 USD za 1 kg, obecnie wynosi ona 20-25 USD za kilogram ładunku.

Ponieważ ograniczenia na rynku podróży lotniczych w 2021 r. nadal się utrzymują, a popyt wciąż rośnie, taryfy w bieżącym roku pozostaną znacznie powyżej poziomów z 2019 r. W związku z trwającą pandemią COVID-19 prognozowane są również przerwy w świadczeniu usług i opóźnienia na lotniskach spowodowane niedoborem personelu.

„Stopień ograniczeń możliwości przewozowych na różnych kierunkach jest zróżnicowany” - skomentowali sytuację specjaliści ds. transportu lotniczego Grupy TELS. - Wprowadza to istotne zmiany do wcześniej wypracowanych schematów dostaw towarów z udziałem transportu lotniczego. Obecnie częściej współpracujemy z tymi lotniskami w Europie, na których jest mniej ograniczeń w ruchu lotniczym z różnymi regionami, a na trasach kursuje więcej statków. Na podstawie zadania – skąd i dokąd należy dostarczyć ładunek - ustala się optymalny schemat logistyczny”.