Wzrost cen paliw stymuluje wzrost stawek ze strony polskich przewoźników

Wysokie ceny paliwa w Polsce to w dużej mierze efekt połączenia relatywnie drogiej ropy naftowej i utrzymującego się od marca 2020 r. słabego kursu złotego.

Jednocześnie notowania ropy Brent na aukcjach przekroczyły już 86 USD za baryłkę (październik 2021 r.), co miało miejsce po raz pierwszy od 3 lat. Zaś poziom inflacji w Polsce w październiku 2021 r. wyniósł 5,5% i jest to najwyższy wskaźnik od 20 lat.

Dynamika zmian kosztu detalicznego paliwa w Polsce, EUR/litr
топливо.pngOd maja 2020 r. obserwuje się stały trend wzrostowy kosztów paliwa. Według stanu na październik 2021 r. cena niemal osiągnęła najwyższy historyczny poziom z 2012 roku.

W ten sposób ceny paliw w Polsce są nie tylko zbliżone do bezwzględnych nominalnych rekordów, ale także znacznie wyższe niż rok temu.

Nawiasem mówiąc, sytuacja dotycząca wzrostu detalicznych cen paliw jest typowa nie tylko dla Polski, ale jest ogólnym trendem, z którym borykają się kraje strefy euro, Rosja. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu cen ropy naftowej, a także czynników ekonomicznych.

Jakiekolwiek zmiany ceny zakupu paliwa dla firm transportowych od razu prowadzą do wzrostu kosztów dla całego łańcucha logistycznego. Średnio koszty paliwa dla firm transportowych wynoszą od 20% stawki frachtu, przez co wzrost tego składnika może znacząco wpłynąć na ostateczną wysokość stawki frachtowej.

Sytuację potwierdzają aktualne dane o dynamice tempa wzrostu stawek na głównych kierunkach eksportu z Europy do Rosji w 2021 roku.

rate_21.jpg

Według prognoz trend ten utrzyma się zarówno do końca 2021 roku jak również w roku 2022. Prognozowane tempo wzrostu stawek w 2022 roku plasuje się na poziomie +3,6 p.p.