OECD: Wzrost światowego PKB spowolni, prognozy obniżone dla strefy euro

Wzrost światowego PKB w 2024 roku spowolni do 2,9% z 3,1% odnotowanych na koniec 2023 roku. Według nowej prognozy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w 2025 roku wzrost wyniesie 3%.

Szacunki dla USA uległy znacznej poprawie: oczekuje się, że w 2024 roku PKB tego kraju wzrośnie o 2,1%, a nie o 1,5%, jak wcześniej przewidywano.

Natomiast dla gospodarki strefy euro prognozy są obniżone: oczekuje się, że w 2024 roku wzrośnie o 0,6%, a w 2025 – o 1,3% (w listopadzie oczekiwano wzrostu odpowiednio o 0,9% i 1,5%). Według szacunków OECD, w 2023 roku PKB strefy euro wzrósł o 0,5%.

Ze względu na słaby popyt krajowy i problemy na rynku nieruchomości tempo wzrostu chińskiej gospodarki w ciągu najbliższych dwóch lat spowolni: z 5,2% w 2023 roku do 4,7% w 2024 roku i 4,2% w 2025 roku.