Zaktualizowane globalne prognozy gospodarcze i handlowe IMF i WTO

Ekonomiści Światowej Organizacji Handlu (WTO) obniżyli prognozę wzrostu światowego handlu towarami w 2023 r. do 0,8% z 1,7%.

W 2024 r. specjaliści oczekują przyspieszenia tempa wzrostu do 3,3%, zgodnie z opublikowanym raportem na temat perspektyw światowego handlu. Autorzy raportu zwrócili jednak uwagę na pojawiające się oznaki fragmentacji łańcucha dostaw, które mogą zagrozić stosunkowo pozytywnym prognozom na 2024 rok.

WTO oczekuje, że globalny PKB wzrośnie o 2,6% w tym roku i 2,5% w przyszłym roku.

***

Październikowa prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) przewiduje, że globalny wzrost gospodarczy spowolni z 3,5% w 2022 r. do 3,0% w 2023 r. i 2,9% w 2024 r., znacznie poniżej historycznej średniej (2000-2019) wynoszącej 3,8%.

W gospodarkach rozwiniętych oczekuje się spowolnienia tempa wzrostu z 2,6% w 2022 r. do 1,5% w 2023 r. i 1,4% w 2024 r., ponieważ zacieśnianie polityki zaczyna mieć negatywny wpływ.

Gospodarki wschodzące i rozwijające się odnotują umiarkowane spowolnienie z 4,1 % w 2022 roku do 4,0 % w 2023 i 2024 roku.