Zalecenia dla zleceniodawców transportów ponadgabarytowych i project cargo: 4 punkty kontrolne

Ivanova-200x300.jpg Julia Iwanowa, Kierownik Działu Project Cargo Grupy TELS

Project Cargo – jest to najtrudniejszy rodzaj transportów, który potrzebuje wiedzy specjalistycznej i uwzględnienia ogromnej liczby niuansów. Definicja „project cargo” obejmuje również transporty ładunków ponadgabarytowych i ciężkich wtedy, kiedy wymagane jest zbadanie trasy i przeprowadzenie szeregu czynności na trasie przewozu.

Zleceniodawca transportów project cargo, w tym ponadgabarytowych i ciężkich (o ile oczywiście nie organizuje on podobnych przewozów regularnie), prawie nie ma szans na to, aby samemu przewidzieć i osobiście zapanować nad wszystkimi niuansami – tu po prostu należy całkowicie zaufać podwykonawcy. Dlatego do najważniejszych zadań należy wybór niezawodnego partnera.

Poniżej przedstawiamy 4 podstawowe kryteria, które świadczą o niezawodności podwykonawcy zajmującego się organizacją przewozów project cargo, w tym przewozów ponadgabarytowych i ciężkich:

1. Reputacja firmy na rynku i portfolio przewozów

Wielkość firmy oraz okres jej obecności na rynku nie są kluczowymi kryteriami niezawodności podwykonawcy. Najważniejsze jest profesjonalne i solidne wywiązanie się przez podwykonawcę ze wszystkich przyjętych na siebie zobowiązań. Potwierdzenie mogą stanowić portfolio przewozów oraz referencje. 

2. Profesjonalizm pracowników, wybór schematów dostaw oraz zaplecze techniczne

Podczas transportów ładunków ponadgabarytowych i ciężkich należy poprawnie dobrać rodzaj pojazdu pod konkretny ładunek, opracować odpowiednie schematy jego rozmieszczenia i mocowania. Parametry wagowe i gabarytowe mają wpływ również na wybór rodzaju dostawy. Dla ładunku wysokiego i ciężkiego najczęściej transport multimodalny jest najbardziej korzystną opcją dostawy zarówno z punktu widzenia ceny, jak i terminu realizacji, niż dostawa wyłącznie lądowa. Ale tu już wchodzą w grę przeładunki towaru z jednego pojazdu na drugi, co wymaga dodatkowej wiedzy i doświadczenia, jak również posiadania dobrze wyposażonych i sprawnych terminali przeładunkowych na trasie przewozu.

W procesie dostaw project cargo (linie produkcyjne, wyposażenie fabryk itp.) powstaje szereg dodatkowych kwestii. Przykładowo, takie ładunki są zazwyczaj dostarczane do docelowego urzędu celnego na wspólnych dokumentach na podstawie jednej deklaracji na całą partię ładunku.

Do głównych zadań specjalisty od organizacji transportów project cargo, w zależności od wstępnych założeń zazwyczaj należą poniższe:

  • opracowanie schematu rozmieszczenia ładunku na poszczególnych pojazdach;
  • sporządzenie dokumentów przewozowych;
  • opracowanie harmonogramu załadunków i dostaw.

Zdarza się tak, że nadawca wymaga natychmiastowego rozładowania swoich magazynów, a odbiorca z różnych przyczyn nie jest jeszcze przygotowany do przyjęcia ładunku. W takim razie podwykonawca powinien mieć możliwość tymczasowego rozmieszczenia ładunku na swoich magazynach, a następnie stamtąd realizowania dostaw do miejsca przeznaczenia w uzgodnionych terminach. Rzecz jasna, taki magazyn tymczasowy powinien mieć odpowiednie zaplecze i wymagany sprzęt do przeładunku towarów, jak również odpowiednie warunki przechowywania.

3. Bieżące informowanie i stała komunikacja pomiędzy opiekunami transportu z obu stron.

Bardzo ważny jest stały kontakt. Absolutnie niedopuszczalne jest wzajemne ignorowanie, dłuższa nieobecność oczekiwanej informacji. Schemat komunikacji powinien być ustalony na samym początku w postaci określonej częstotliwości przekazywania informacji oraz terminów udzielania odpowiedzi na zapytania. A dobry podwykonawca nawet w przypadku uzgodnionej częstotliwości jest gotowy na zapytania od Klienta w trybie 24/7.

Ponadto dobry przewoźnik nigdy nie odmówi możliwości udziału przedstawiciela Klienta na każdym etapie dostawy oprócz okoliczności niezależnych od przewoźnika – bowiem zdarzają się obiekty strzeżone z ograniczonym dostępem, surowe wymagania BHP itp.

4. Gotowość i umiejętność rozwiązywania nieprzewidzianych zadań

Niezależnie od doświadczenia i intuicji podwykonawcy, powstanie nieprzewidzianych okoliczności oraz dodatkowych utrudnień podczas transportów ponadgabarytowych i ciężkich – to sprawa codzienna. Jednocześnie, jak dowodzi nasze doświadczenie – nie ma problemów nie do rozwiązania, dosłownie każde zadanie ma swoje rozwiązanie. Dla Klienta ważne jest, aby wybrany podwykonawca dokładnie w ten sposób rozumiał swoje zobowiązania w stosunku do zlecenia Klienta.

Zdarza się, że w celu pokonania powstałych trudności potrzebny jest udział zleceniodawcy polegający na udzielaniu dodatkowych informacji oraz podejmowania decyzji w sprawie dalszych działań – ważne jest również dokładne rozumienie powyższego.

Przykład: dwa case-study ładunków project cargo z UE w oparciu o powyższe założenia.