Zespół portowy Antwerpia-Brugia zmniejszył obrót towarowy i kontenerowy

Zespół portowy Antwerpia-Brugia (drugi co do wielkości w UE) zmniejszył obrót towarowy na podstawie wyników 2023 roku o 5,5% do 271 mln ton. W strukturze obrotu spadły wszystkie główne grupy, za wyjątkiem samochodów osobowych.

Ruch kontenerowy, który stanowi połowę obrotów portu, zmniejszył się o 6% w tonach i 7% w TEU. Łącznie na koniec roku pięć terminali kontenerowych w porcie w Antwerpii i jeden w porcie w Brugii przeładowało 12,5 mln TEU. W pierwszym półroczu spadek wyniósł około 5,5%, w drugim przyspieszył do ponad 9% rok do roku.

Napięta sytuacja na Morzu Czerwonym może doprowadzić do podwyżki stawek za transport morski towarów do Europy z Azji o 60%, cena ubezpieczenia wzrośnie o 20% – podała administracja portu w Antwerpii. Zwiększone stawki frachtu prawdopodobnie jeszcze bardziej zmniejszą ruch towarowy drogą morską z Azji do portów europejskich.