Zmieniające się priorytety: terminowość jest „droższa niż złoto”, wielu dostawców jest lepszych niż jeden

Centrum Innowacji Łańcucha Dostaw Uniwersytetu Auburn przeprowadziło badanie poświęcone strategicznym zagadnieniom logistyki zaopatrzenia i importu „Logistyka 2030”. Według sporządzonego raportu, ciągłe przerwy w dostawach, niedobory tonażu i sprzętu zmuszają firmy do zmiany priorytetów w systemach zarządzania łańcuchem dostaw.

Autorzy badania stwierdzili, że dla większości przedsiębiorców dokonujących zakupów za granicą, pomimo istotności redukcji kosztów, główny priorytet wyraźnie przesunął się w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dostaw.

Jeszcze nie tak dawno firmy przeważnie stosowały politykę jednego dostawcy, dążąc do minimalizacji różnic w jakości produktów, przyspieszenia procesów zawierania umów i zmniejszenia kosztów administracyjnych. Obecnie aż 67% respondentów definiuje jako jeden z najważniejszych obszarów rozwoju stworzenie elastycznego łańcucha dostaw z wieloma źródłami dostaw i możliwością szybkiej zmiany jednego dostawcy na drugiego.

Wszystkie elementy systemu logistycznego są obecnie niezrównoważone i znajdują się pod wpływem ograniczenia przepustowości, przeciążenia systemu, obniżonej jakości usług, szybkiego wzrostu stawek, oraz niedoboru siły roboczej. Respondenci badania „Logistyka 2030” nie liczą, że problemy te zostaną rozwiązane w najbliższym czasie.

Jednocześnie 80% respondentów uważa, że ​​udział dostawców krajowych wzrośnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat.