Wiadomości TELS

Nowe biuro TELS w Mińsku

Od 1 listopada Miński Oddział Grupy Spółek TELS mieści się pod nowym adresem: Mińsk, Łogojskij trakt, 22A.

Otwarcie Działu Transportu Lotniczego

Wcześniej usługi w zakresie przesyłek lotniczych były organizowane w ramach Działu Przewozów Multimodalnych i były generalnie zorientowane na import do krajów WNP.

Warsztaty biznesowe: „Praktyka organizacji przewozów multimodalnych”

Warsztaty poprowadzi grupa spółek „Apply Logistic”, która specjalizuje się w rozwiązywaniu różnych zadań w dziedzinie logistyki. Oprócz tego swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci praktycy Grupy Spółek TELS.

Firma TELS zwycięzcą konkursu „Spedytor Roku - 2009”

W wyniku corocznego konkursu „Spedytor Roku - 2009”, organizowanego przez Białoruskie Zrzeszenie Spedytorów Międzynarodowych (BAME), firma TELS otrzymała puchar oraz dyplom laureata „Za dynamiczny rozwój działalności transportowo-spedycyjnej”.

TELS rozszerza sieć magazynów konsolidacyjnych dla ładunków drobnicowych

Grupa Spółek TELS posiada 9 magazynów konsolidacyjnych: na terenie Niemiec (3 magazyny), Włoch, Hiszpanii, Polski, Litwy i Białorusi (2 magazyny).

Kogo wybiera Exxon? Takich jak TELS

Rosyjski oddział Grupy Spółek TELS uzyskał certyfikat potwierdzający spełnienie przez ZAO „TELS-RUS” wymagań ExxonMobil wobec przewoźnikа. Jest to druga firma w Rosji, która uzyskała taki certyfikat.

Rejestracja znaku towarowego TELS na terenie Rosji

Posiadanie praw do znaków towarowych TELS i ТЕЛС zarejestrowano w Państwowym Rejestrze Znaków Towarowych i Usługowych Federalnej Służby ds. Własności Intelektualnej Federacji Rosyjskiej 24.12.2009 roku. Termin ważności rejestracji: 07.04.2018 roku.

Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego TELS

Znak towarowy kolorowy TELS zarejestrowano w trzech klasach MKTU (35,36,39) w 31 krajach świata: