Wiadomości logistyczne od TELS GLOBAL

Dwie trzecie kontenerowców spóźnia się średnio o 7,6 doby

Dwie trzecie kontenerowców spóźnia się średnio o 7,6 doby

Według danych Sea-Intelligence, w sierpniu br. wskaźnik przestrzegania przez linie żeglugowe harmonogramu rejsów spadł do 33,6% - nowy anty-rekord. Na przeciągu roku wskaźnik wahał się w granicach 35-40%.

Przeciążenie infrastruktury: zatory pociągów kontenerowych

Przeciążenie infrastruktury: zatory pociągów kontenerowych

Na granicach z Chinami i Europą gromadzą się pociągi kontenerowe, poinformował serwis prasowy spółki „Russian Railways Logistics”.

Transport kolejowy pozostaje 3,5 razy tańszy niż transport morski

Transport kolejowy pozostaje 3,5 razy tańszy niż transport morski

W 2021 r. kolejowy ruch kontenerowy z Chin do UE z wzrósł półtorakrotnie w porównaniu do roku ubiegłego.

Europejski rynek transportu drogowego pokona poziom sprzed pandemii

Europejski rynek transportu drogowego pokona poziom sprzed pandemii

W 2021 r. wartość europejskiego rynku transportu drogowego wzrośnie o 8,6% w porównaniu do 2020 r. i przekroczy poziom sprzed pandemii o 2,2%, podaje się w raporcie Transport Intelligence.

Stawki za transport drogowy w Europie rosły przez pięć kwartałów

Stawki za transport drogowy w Europie rosły przez pięć kwartałów

Średnie stawki frachtu za przewóz drogowy w Europie w trzecim kwartale 2021 r. wzrosły o 2,9% w porównaniu do rok poprzedniego.

Koszt frachtu lotniczego wzrósł prawie trzykrotnie od początku roku

Koszt frachtu lotniczego wzrósł prawie trzykrotnie od początku roku

Według brytyjskiej firmy Air Charter Service wysłanie jednego towarowego Boeinga 777 z Azji do Ameryki Północnej kosztuje teraz około 2 mln USD. Dla porównania, przed pandemią górna granica ceny takiego lotu wynosiła 750 000 dolarów.

Pakiet Mobilności podniesie stawki w 2022 r.

Pakiet Mobilności podniesie stawki w 2022 r.

Według wyliczeń dużych firm transportowych w Polsce, w związku z wdrażaniem kolejnych etapów Pakietu Mobilności, koszt transportu wewnątrz europejskiego może wzrosnąć średnio o 30%.

Zmieniające się priorytety: terminowość jest „droższa niż złoto”, wielu dostawców jest lepszych niż jeden

Zmieniające się priorytety: terminowość jest „droższa niż złoto”, wielu dostawców jest lepszych niż jeden

Centrum Innowacji Łańcucha Dostaw Uniwersytetu Auburn przeprowadziło badanie poświęcone strategicznym zagadnieniom logistyki zaopatrzenia i importu „Logistyka 2030”. Według sporządzonego raportu, ciągłe przerwy w dostawach, niedobory tonażu i sprzętu zmuszają firmy do zmiany priorytetów w systemach zarządzania łańcuchem dostaw.

Wzrost cen paliw stymuluje wzrost stawek ze strony polskich przewoźników

Wzrost cen paliw stymuluje wzrost stawek ze strony polskich przewoźników

Wysokie ceny paliwa w Polsce to w dużej mierze efekt połączenia relatywnie drogiej ropy naftowej i utrzymującego się od marca 2020 r. słabego kursu złotego.

Wzrosły stawki na przewozy lotnicze z Chin

Wzrosły stawki na przewozy lotnicze z Chin

Stawki za wyczarterowanie samolotu towarowego wzrosły do ​​1,5 miliona USD za lot w jedną stronę, w skutek wzrostu ograniczenia możliwości przewozowych nasilających się w szczycie sezonowego zapotrzebowania/

Z Chin do USA przez Rosję — nowa alternatywa w łańcuchach dostaw

Z Chin do USA przez Rosję — nowa alternatywa w łańcuchach dostaw

Aby zdywersyfikować łańcuchy dostaw, operatorzy logistyczni rozwijają alternatywne trasy przewozów z Chin na wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej, korzystając z rosyjskich kolei i portów bałtyckich.

Nowe osiągnięcie TELS w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu

Nowe osiągnięcie TELS w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu

W lipcu br. spółka TELS po raz kolejny wzięła udział w audycie zgodności z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zwiększając swój wynik o 8 punktów!

Czego nie wiedziałeś o towarowym transporcie lotniczym

Czego nie wiedziałeś o towarowym transporcie lotniczym

Rynek towarowych przewozów lotniczych jest wyjątkowy. Wiele tu zaskakuje: od praktyki współpracy z agentami, po często nieoczekiwane zachowania linii lotniczych. Mimo to TELS świetnie się rozwija na tym rynku, wykazując unikalne zdolności i przodując w rozwiązywaniu wielu problemów.

Rynek przewozów lotniczych przyspiesza pomimo wielokrotnie wyższych stawek

Rynek przewozów lotniczych przyspiesza pomimo wielokrotnie wyższych stawek

Popyt na usługi przewozu ładunków transportem lotniczym wzrósł w kwietniu 2021 r. o 12% w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r.

Nie przewiduje się sezonowych obniżek stawek w okresie letnim

Nie przewiduje się sezonowych obniżek stawek w okresie letnim

Lato na rynku usług transportu samochodowego zazwyczaj charakteryzowało się niewielkim sezonowym spadkiem stawek frachtu firm transportowych. Firmy spedycyjne, zawierając roczne umowy ze swoimi klientami, kształtowały warunki umów uwzględniając ten czynnik.

Nowa linia TELS dla przewozów ładunków drobnicowych z Rosji do Europy

Nowa linia TELS dla przewozów ładunków drobnicowych z Rosji do Europy

Specyfika rynku przewozów drobnicowych między Rosją, a Unią Europejską sprowadza się do tego, że na kierunku z UE do Federacji Rosyjskiej istnieje wiele usług w zakresie dostawy ładunków drobnicowych w transporcie ciężkim, w kierunku odwrotnym zaś ładunki drobnicowe są transportowane głównie transportem niskotonażowym.

Dostawa towarów z Chin do Europy koleją stała się tańsza od transportu morskiego

Dostawa towarów z Chin do Europy koleją stała się tańsza od transportu morskiego

Koszt dostawy towarów koleją w kontenerach pomiędzy Azją, a Europą spadł poniżej kosztów transportu drogą morską.

Wysokie stawki za przewozy lotnicze utrzymają się z powodu braku równowagi pomiędzy podażą, a popytem

Wysokie stawki za przewozy lotnicze utrzymają się z powodu braku równowagi pomiędzy podażą, a popytem

Deficyt możliwości przewozowych na rynku towarowych przewozów lotniczych wynosi obecnie ok. 30%, chociaż poziom obrotu towarowego jest obecnie wyższy niż w okresie przed pandemią.

Przepływ kontenerów kolejowych między Chinami, a Europą wzrósł 2,5-krotnie

Przepływ kontenerów kolejowych między Chinami, a Europą wzrósł 2,5-krotnie

W okresie od stycznia do lutego 2021 r. za pośrednictwem infrastruktury kolei rosyjskich na kierunku Chiny-Europa-Chiny przetransportowano 109,3 tys. TEU.

Zautomatyzowane kompleksy inspekcyjne przyspieszą transport kontenerów koleją z Chin

Zautomatyzowane kompleksy inspekcyjne przyspieszą transport kontenerów koleją z Chin

Służba prasowa rosyjskiego koncernu państwowego Rostec (Ростех) informuje o planach do 31 grudnia 2021 r. wyposażyć kolejowe punkty kontrolne na granicy rosyjsko-chińskiej w kompleksy inspekcyjno – kontrolne (KIK), które pozwolą na automatyczną kontrolę towarów bez zatrzymywania pociągu.