Wiadomości logistyczne od TELS GLOBAL

Udział TELS w rynku usług logistycznych wzrasta

Analiza porównawcza własnych danych analitycznych Grupy TELS oraz danych Eurostat wykazała wzrost udziału firmy w rynku przewozów towarowych transportem drogowym w relacji UE-WNP.

Oddział TELS w Wielkiej Brytanii zwiększa obrót towarowy z krajami europejskimi i WNP

Wynikiem poszerzenia w 2015 roku struktury operacyjnej londyńskiego oddziału Grupy TELS stał się znaczący wzrost liczby przewozów drogowych, organizowanych przez firmę TELS pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami, w szczególności tymi, gdzie są również obecne oddziały firmy TELS.

TELS zwiększa własne możliwości przewozowe na liniach z Europy do Kazachstanu

Warunki funkcjonowania tego kierunku przewozów nakładają podwyższone wymagania wobec stanu i wyposażenia pojazdów.

TELS przeprowadza optymalizację przewozów ładunków drobnicowych z Europy

Modernizacja organizacyjno-technologiczna pozwoli na przyśpieszyć odbiór, konsolidację oraz dostawę ładunków drobnicowych z Europy do Krajów WNP.

Nowa jednostka TELS: Dział Wielkiej Brytanii i Irlandii

Głównym zadaniem nowego działu jest organizacja przewozów ładunków z Wielkiej Brytanii i Irlandii do krajów WNP. Nowa jednostka poprawi jakość obsługi klientów będących rezydentami krajów WNP, jak również ułatwi współpracę z firmami będącymi rezydentami Wielkiej Brytanii.

170 pojazdów ciężarowych i małotonażowych we flocie TELS

Grupa TELS kontynuuje swój stabilny rozwój mimo ogólnie niesprzyjającej sytuacji gospodarczej na świecie. Jedną z oznak pomyślnego rozwoju firmy jest ciągłe poszerzanie własnej floty...